aug. 2002
Aug.02.2002
Post-Gazette Pavilion at Star Lake, Burgettstown, Pennsylvania
Aug.03.2002
Post-Gazette Pavilion at Star Lake, Burgettstown, Pennsylvania
Aug.05.2002
Polaris Amphitheater, Columbus, Ohio
Aug.06.2002
Polaris Amphitheater, Columbus, Ohio
Aug.08.2002
Riverbend Music Center, Cincinnati, Ohio
Aug.10.2002
Verizon Wireless Music Center, Noblesville, Indiana
Aug.11.2002
Verizon Wireless Music Center, Noblesville, Indiana
Aug.26.2002
UMB Bank Pavilion, Maryland Heights, Missouri
Aug.27.2002
UMB Bank Pavilion, Maryland Heights, Missouri
Aug.29.2002
Tweeter Center, Tinley Park, Illinois
Aug.31.2002
Alpine Valley Music Theatre, East Troy, Wisconsin